יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים
מחקרים ומאמרים בנוגע למדיניות שילוב הנשים בצבא