הענקת דרגה למזכירו הצבאי של נשיא המדינה
הגדל תמונההגדל תמונה

הענקת דרגה למזכירו הצבאי של נשיא המדינה

הרמטכ"ל, רב-אלוף גבי אשכנזי, דרגת תא"ל לחסון חסון, מזכירו הצבאי של נשיא המדינה. תא"ל חסון,