בעוז רוחם
מהי גבורה
מהי גבורה?
מהי גבורה? חיילי צה"ל מספרים מהי בעיניהם גבורה

סרט 1
| סרט 2 | סרט 3