רוח וייעוד
ייעוד צה"ל
להגן על קיומה של מדינת ישראל,
שלמותה ריבונותה ושלום תושביה,
ולסכל מאמצי אויב לשבש את אורח החיים התקין.
רוח צה"ל
המשך 
תורת הלחימה
המשך