דרגות קצינים נגדים וחוגרים
יום שבת, ח' במרחשוון התשע"ה, 1 בנובמבר 2014, 00:46
 
קצינים בכירים

רב-אלוף - רמטכ"ל

אלוף

תת-אלוף - תא"ל

אלוף-משנה - אל"ם

סגן-אלוף - סא"ל

רב-סרן - רס"ן


קצינים זוטרים

סרן

סגן

סגן-משנה - סג"ם


קצינים אקדמאים

קצין אקדמאי  בכיר - קא"ב

קצין מקצוע אקדמאי - קמ"א


דרגות נגדים

רב-נגד - רנ"ג

רב-סמל בכיר - רס"ב  

רב-סמל מתקדם - רס"מ

רב-סמל ראשון - רס"ר

רב-סמל


דרגות סדיר

סמל ראשון - סמ"ר

סמל

רב-טוראי - רב"ט