רב-אלוף יעקב דורי, ז''ל הרמטכ"ל ה-1 של צה"ל
רב-אלוף יעקב דורי
רב-אלוף יעקב דורי ז''ל.
1948-1949

נולד ברוסיה בשנת 1899. עלה לארץ עם משפחתו לאחר הפרעות ביהודי רוסיה בשנת 1906. בשנת 1917 התגייס לצבא הבריטי ושירת בגדוד ה-40 של הגדודים העבריים עד לפירוקם. בגיל צעיר הגיע להכרה כי יום המאבק על השליטה בארץ ישראל אינו רחוק, והיה ממניחי היסוד לכום המגן העברי בארץ ישראל.

השתתף בהגנה על תושבי תל אביב במאורעות תרפ"א. בשנת 1926 שב מלימודי ההנדסה בבלגיה והתמנה למנהל הטכני של הסוכנות היהודית. בתקופה זו היה שותף לעלייה על הקרקע של  "ישובים עבריים". בשנת 1929 מונה למפקד ארגון ה"הגנה" בחיפה והתמסר לפעילות במסגרת הארגון. עם הקמת מחלקת ההדרכה הארצית של ארגון ה"הגנה", מונה יעקב דורי למפקדה ובשנת 1939 התמנה לרמטכ"ל בארגון ה"הגנה" בכינוי המחתרת "דן". בתקופת שירותו כרמטכ"ל ארגון ה"הגנה" היה חדור אמונה, כי למרות הנחיתות המספרית של היישוב העברי והפער המשמעותי בנשק לטובת הערבים, יוכל היישוב היהודי לעמוד בעת מבחן.

בימי מלחמת העולם השנייה, כשהיה חשש שהגרמנים יפרצו לארץ, תכנן את הגנת ארץ ישראל וההתבצרות בהרי הכרמל. בין השנים 1945-1947 פעל כראש משלחת ה"הגנה" בארה"ב לרכישת מכונות מודרניות לייצור נשק ורכש ציוד מלחמתי.

באפריל 1947 חזר ארצה לפי קריאת דוד בן גוריון וסייע במלאכת הקמת הצבא. עם הקמת צה"ל היה לראש המטה הכללי הראשון. בנובמבר 1949 פרש מתפקידו. במאי 1950 התמנה לראש אגף המדע במשרד ראש הממשלה וב- 1951 עד 1965 היה לנשיא הטכניון בחיפה.

נפטר בשנת 1973.